Xem tiếp

Ulefone Note 17 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1.8g, 9mm Android 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400 pixels 108MP 1440p…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 16S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 406g, 18.3mm Android 13 128GB, microSDXC 5.93″ 720×1440 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Ulefone Armor 23 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 332g, 12.8mm Android 13 512GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 18.8mm Android 13 512GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18T Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11g, 18.8mm Android 13 512GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Armor X12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 14.3mm Android 13 32GB, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM…
Xem tiếp

Ulefone Armor 24

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 27.5mm Android 13 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 1440p 12GB RAM…
Xem tiếp

Ulefone Armor 22

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 15mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 64MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Ulefone Armor X12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 14.3mm Android 13 64GB, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Ulefone Armor X13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 13.6mm Android 13 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 6GB RAM…
Xem tiếp

Ulefone Note 15

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 179g, 8.9mm Android 12 32GB, microSDXC 6.22″ 720×1600 pixels 8MP 720p 2GB…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor X11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 330g, 19.3mm Android 13 32GB, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB…