Xem tiếp

Tecno Pova 6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.3g, 7.9mm Android 14, HIOS 14 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2436 pixels 108MP…
Xem tiếp

Tecno Camon 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.7mm Android 14, HIOS 14 256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2436 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Camon 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.8mm Android 14, HIOS 14 256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2436 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Tecno Camon 30 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.7mm Android 14, HIOS 14 256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2436 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Tecno Camon 30 Premier

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3.9mm Android 14, HIOS 14 512GB, không có thẻ nhớ 6.77″ 1264×2780 pixels…
Xem tiếp

Tecno Spark 20 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 7.6mm Android 14 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2436 pixels 108MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Tecno Spark 20 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12.4mm Android 13 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Tecno Spark Go 2024

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 8.6mm Android 13, HIOS 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Spark 20C

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12.6mm Android 13 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/8GB RAM…
Xem tiếp

Tecno Spark 20

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12.5mm Android 13 256GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Tecno Pop 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11.6mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4MB RAM…
Xem tiếp

Tecno Phantom V Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 194g, 7mm Android 13, HIOS 13.5 256GB, không có thẻ nhớ 6.9″…
Xem tiếp

Tecno Pova 5 Pro

Bộ nhớ 2023, Dày Tháng 8g, 9mm Android 13, HIOS 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Tecno Pova 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7mm Android 13, HIOS 13 128GB/256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1440p…