Xem tiếp

TCL 505

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3g, 8.3mm Android 14 64GB/128GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 501

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Q2 9.7mm Android 14 32GB, microSDXC 6.0″ 540×1092 pixels 5MP 1080p 2GB RAM…
Xem tiếp

TCL 50 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Q2 195g, 8.1mm Android 14, dự kiến cập nhật lên Android 15 128GB/256GB, microSDXC 6.78″…
Xem tiếp

TCL 50 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Q2 183.5g, 8.3mm Android 14, dự kiến cập nhật lên Android 15 128GB, microSDXC 6.6″…
Xem tiếp

TCL 30 LE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 9.4mm Android 12 32GB, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM…
Xem tiếp

TCL 40 NxtPaper

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.9mm Android 13, TCL UI 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

TCL 40 NxtPaper 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 9mm Android 13, TCL UI 256GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Máy tính bảng TCL Tab 10 Gen2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.4mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 10.36″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

TCL 406

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p   5000mAh Li-Po…
Xem tiếp

TCL NxtPaper 11

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 6.9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 10.95″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p   Helio…
Xem tiếp

Máy tính bảng TCL Tab 11

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 6.9mm Android 13 Thẻ nhớ microSDXC 10.95″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p   Helio…
Xem tiếp

TCL 40 XE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, TCL UI 64GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

TCL 40 X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, TCL UI 64GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…