Xem tiếp

T-Mobile REVVL 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 9.4mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.53″ 1080×2340 pixels 48MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 765…
Xem tiếp

T-Mobile REVVL 4+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 8.1mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

T-Mobile REVVL 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9.5, 8.1mmAndroid 1032GB, microSDXCBrand: 6.22″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio A22…
Xem tiếp

T-Mobile Revvlry+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 78.6mmAndroid 9.064GB, microSDXCBrand: 6.24″ 1080×2270 pixels 16MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 636 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

T-Mobile Revvlry

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 78.1mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 632 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

T-Mobile REVVL 6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 9mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 6.82″ 720×1640 pixels 50MP 1080p 6GB RAM Dimensity 700…
Xem tiếp

T-Mobile REVVL 6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 8.8mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

T-Mobile REVVL V+ 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 7.1mmAndroid 1164GB, Chưa có thông tin [*]Brand: 6.82″ 720×1640 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Dimensity 700…
Xem tiếp

T-Mobile myTouch 3G Fender Edition

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 1116g, 14.7mmAndroid 1.6, cập nhật lên 2.2192MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.2″ 320×480 pixels 3MP 144p…
Xem tiếp

T-Mobile Pulse Mini

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 5110g, 14mmAndroid 2.1300MB, Thẻ nhớ microSDHC
Xem tiếp

T-Mobile Garminfone

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 6136g, 12mmAndroid 2.14GB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP 480p 256MB RAM…
Xem tiếp

T-Mobile myTouch 3G Slide

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 6167, 15mmAndroid 2.1, cập nhật lên 2.2512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.4″ 320×480 pixels 5MP Video…
Xem tiếp

T-Mobile G2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 10184.3g, 15.2mmAndroid 2.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

T-Mobile myTouch 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11153.1g, 10.2mmAndroid 2.2, cập nhật lên 2.3, Sense UI4GB 768MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.8″ 480×800…