Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.2mmAndroid 12, cập nhật lên Android 13128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1.1g, 10.2mmAndroid 10512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p 12GB RAM Snapdragon 865…
Xem tiếp

Sony Xperia 1 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.2mmAndroid 12, cập nhật lên Android 13256GB/512GB, microSDXC 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 II

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8mmAndroid 10, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro-I

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.3mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

Sony Xperia 1 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g / 187.1g (mmWave), 8.2mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13256GB/512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 8.2mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Đồng hồ LG Watch Sport

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 214.2mmAndroid Wear OS 2.14GB 768MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.38″ 480×480 pixels NO No…
Xem tiếp

LG X power2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6164g, 8.4mmAndroid 7.0, cập nhật lên Android 8.116GB/32GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1/2GB…
Xem tiếp

LG G6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 4g, 7.9mmAndroid 7.0, cập nhật lên Android 9.0, LG UX 8 UI32GB/64GB/128GB, microSDXCBrand: 5.7″…