Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10142g, 15.3mmAndroid 2.3, cập nhật lên 4.01GB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB…
Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia Neo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 3126g, 13mmAndroid 2.3.4, cập nhật lên 4.0320MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×854 pixels 8MP…
Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia neo V

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10126g, 13mmAndroid 2.3.4, cập nhật lên 4.01GB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.7″ 480×854 pixels 5MP 720p 512MB…
Xem tiếp

Sony Ericsson Live with Walkman

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10115g, 14.2mmAndroid 2.3, cập nhật lên 4.0320MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.2″ 320×480 pixels 5MP…
Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia ray

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 8100g, 9.4mmAndroid 2.3, cập nhật lên 4.0.41GB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.3″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB…
Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia active

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10110.8g, 16.5mmAndroid 2.3, cập nhật lên 4.01GB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 320×480 pixels 5MP 720p 512MB…
Xem tiếp

Sony Ericsson txt

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 1095g, 14.5mmĐiện thoại phổ thông120MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.55″ 320×240 pixels 3MP Quay video 64MB RAM 1000mAh…
Xem tiếp

Sony Ericsson Mix Walkman

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 888g, 14.3mmĐiện thoại phổ thông256MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 240×400 pixels 3MP 240p   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Sony Ericsson txt pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 7100g, 18mmĐiện thoại phổ thông100MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 240×400 pixels 3MP 240p 64MB RAM…
Xem tiếp

Sony Ericsson Xperia mini

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 899g, 16mmAndroid 2.3, cập nhật lên 4.0512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 320×480 pixels 5MP 720p…
Xem tiếp

Sony Ericsson WT18i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Q3110g, 14.3mmAndroid-based, OMS 2.5150MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.2″ 320×480 pixels 3MP 480p   1200mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Sony Ericsson W8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 5104g, 15mmAndroid 2.1128MB 168MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 320×480 pixels 3MP 480p 168MB RAM…