Xem tiếp

Sony Xperia 1 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g / 187.1g (mmWave), 8.2mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13256GB/512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 8.2mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 11, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.2mmAndroid 12, cập nhật lên Android 13128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1.1g, 10.2mmAndroid 10512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p 12GB RAM Snapdragon 865…
Xem tiếp

Sony Xperia 1 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.2mmAndroid 12, cập nhật lên Android 13256GB/512GB, microSDXC 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 5 II

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 8mmAndroid 10, cập nhật lên Android 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.1″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 IV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.3mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Sony Xperia Pro-I

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 11, cập nhật lên Android 13512GB, microSDXCBrand: 6.5″ 1644×3840 pixels 12MP 2160p…
Xem tiếp

Sony Xperia 10 III Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.3mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand: 6.0″ 1080×2520 pixels 12MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

Đồng hồ LG Watch Sport

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 214.2mmAndroid Wear OS 2.14GB 768MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.38″ 480×480 pixels NO No…
Xem tiếp

LG X power2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6164g, 8.4mmAndroid 7.0, cập nhật lên Android 8.116GB/32GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1/2GB…
Xem tiếp

LG G6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 4g, 7.9mmAndroid 7.0, cập nhật lên Android 9.0, LG UX 8 UI32GB/64GB/128GB, microSDXCBrand: 5.7″…