Xem tiếp

Sonim XP3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 3195g, 27mmSonim OS8GB, microSDXCBrand: 2.6″ 240×320 pixels 5MP 1GB RAM Snapdragon 210 1500mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12g, 23mmSonim OS16GB, microSDXCBrand: 2.64″ 320×432 pixels 5MP 720p 2GB RAM Snapdragon 427…
Xem tiếp

Sonim XP8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 5335g, 18mmAndroid 7.064GB, microSDXCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 12MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 630 4900mAh…
Xem tiếp

Sonim XP7

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4290g, 20.8mmAndroid 4.4.216GB, không có thẻ nhớBrand: 4.0″ 480×800 pixels 8MP 1GB RAM Snapdragon 400…
Xem tiếp

Sonim XP6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12270g, 20.5mmAndroid 4.4.216GB, không có thẻ nhớBrand: 2.63″ 320×432 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Sonim XP5plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 21mmSonim OS16GB, microSDXCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 662…
Xem tiếp

Sonim XP3plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9220g, 28mmSonim OS16GB, microSDXCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 8MP 2GB RAM Snapdragon 662 2300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 12130.3g, 22mmĐiện thoại phổ thông10MB, không có thẻ nhớBrand: 1.77″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Sonim XP3 Enduro

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 11140g, 24.6mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand: 1.77″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim   1180mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3.20 Quest

Giới thiệu năm 2009, Dày Tháng 7170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 1.77″ 176×220 pixels 2MP   1850mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Sonim XP3.20 Quest Pro

Giới thiệu năm 2010, Dày Q2170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 1.77″ 176×220 pixels 2MP   1850mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Sonim XP2.10 Spirit

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 3180g, 21.7mmĐiện thoại phổ thông40MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.0″ 240×320 pixels 3MP Quay video   1300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sonim XP3 Sentinel

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 7170g, 25mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand:   176×220 pixels 2MP Quay video   Philips Nexperia 5210 1850mAh…
Xem tiếp

Sonim XP1300 Core

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11185g, 25mmMediaTek MT6235 platformThẻ nhớ microSDHCBrand: 2.0″ 240×320 pixels NO Không có chức năng quay phim   1750mAh Li-Ioni…