Xem tiếp

Samsung Galaxy Xcover7

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 10.2mm Android 14, One UI 6 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels…