Xem tiếp

Sagem myMobileTV 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Tháng 4Điện thoại phổ thông25MB, Thẻ nhớ microSDBrand:   240×320 pixels 2MP Quay video   1300mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Sagem my411C Oxbow

Bộ nhớ Giới thiệu năm 200887g, Dày 16.5mmĐiện thoại phổ thông10MB, Thẻ nhớ microSDBrand:   128×160 pixels 0.3MP Quay video   670mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Sagem my855c

Giới thiệu năm 200895g, Dày 16mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.0″ 320×240 pixels 2MP Quay video   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Sagem my810x

105g, Dày 16mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHCBrand:   176×220 pixels 1.3MP Quay video   600mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM /…
Xem tiếp

Sagem my750x

Giới thiệu năm 200895g, Dày 11mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.4″ 320×240 pixels 3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Sagem my721x

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 590g, 9.8mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.0″ 176×220 pixels 3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Sagem my721z

Giới thiệu năm 2008125g, Dày 12mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 176×220 pixels 3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Sagem my521x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 790g, 10mmĐiện thoại phổ thông10MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 1.9″ 128×160 pixels 1.3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sagem my519x

Giới thiệu năm 200895g, Dày 11mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.0″ 176×220 pixels 3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Sagem Puma Phone

Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 8115g, 13mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHC
Xem tiếp

Sagem my421z

Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 1095g, 14mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDBrand: 2.0″ 176×220 pixels 1.3MP Quay video   810mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Sagem Roland Garros

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 481g, 10.9mmĐiện thoại phổ thông13MB, Thẻ nhớ microSDBrand:   120×160 pixels 1.3MP Không có chức năng quay phim   1300mAh…
Xem tiếp

Sagem my401Z

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 790g, 21mmĐiện thoại phổ thông37MB, Thẻ nhớ microSDBrand:   128×160 pixels 0.3MP Quay video   1000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Sagem my401X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Q185g, 14mmĐiện thoại phổ thông3.2MB, không có thẻ nhớBrand:   128×160 pixels 0.3MP Quay video   1000mAh…