Xem tiếp

Realme 11 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 182g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.43″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme Note 50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 186g, 8mm Android 13, Realme UI T 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Realme 12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 190g, 8.8mm Android 14, Realme UI 5.0 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Realme 12 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 196g, 8.8mm Android 14, Realme UI 5.0 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Realme 12+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 190g, 7.9mm Android 14, Realme UI 5.0 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Realme 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 188g, 7.7mm Android 14, Realme UI 5.0 128GB, không có thẻ nhớ 6.72″…
Xem tiếp

Realme V50s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, Chưa có thông tin 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme C67

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 190g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme C67 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 12 Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 108MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Realme GT5 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 218g / 224g, 9.2mm Android 14, Realme UI 5.0 256GB/512GB/1TB, no…
Xem tiếp

Realme Narzo 60x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 190g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400…
Xem tiếp

Realme GT5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 205g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Realme GT5 240W

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 205g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 1TB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Realme C51

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 8mm Android 13, Realme UI T 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…