Xem tiếp

Realme Narzo 60x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 190g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400…
Xem tiếp

Realme GT5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 205g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Realme GT5 240W

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 205g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 1TB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Realme C51

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 8mm Android 13, Realme UI T 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…
Xem tiếp

Realme 11x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 190g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400…
Xem tiếp

Realme 11 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 190g, 8.1mm Android 13, Realme UI 4.0 256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme 11 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 178g, 8mm Android 12, Realme UI 3.0 128GB/256GB, microSDXC 6.4″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme C53 (India)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 186g, 8mm Android 13, Realme UI 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme Narzo 60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 182g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.43″ 1080×2400…
Xem tiếp

Realme Narzo 60 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 185g or 191g, 8.2mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB/1TB, no…
Xem tiếp

Realme C53

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 182g, 7.5mm Android 13, Realme UI T 128GB, microSDXC 6.74″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme Narzo N53

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 182g, 7.5mm Android 13, Realme UI T 64GB/128GB, microSDXC 6.74″ 1080×2400…
Xem tiếp

Realme 11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 182g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.43″ 1080×2400…