Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 8400 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 811mmMicrosoft Windows Phone 8.14GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 8MP Quay video…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 7600 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q1191g, 8.4mmAndroid 4.24GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 6.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 7500

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q1146g, 9.9mmAndroid 4.216GB/32GB, microSDHCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 1/2GB RAM MT6589T 2300mAh…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5501 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q1135g, 9.5mmAndroid 4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5500 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q1183g, 10.6mmAndroid 4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5451 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q1145g, 10.3mmAndroid 4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5508 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014129g, Dày 8.3mmAndroid 4.4.216GB, không có thẻ nhớBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6592…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 5504 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014160g, Dày 8.5mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 1950mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Prestigio MultiPhone 8500 Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 88.5mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013355g, Dày 11.8mmAndroid 4.04GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 7.0″ 480×800 pixels 2MP 512MB RAM MT6575 3000mAh…
Xem tiếp

Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013660g, Dày 10.2mmAndroid 4.016GB, microSDHCBrand: 10.1″ 800×1280 pixels 2MP 1GB RAM 6400mAh Li-Poi Thông số Mạng Công nghệ No…