Xem tiếp

Posh Memo Pro LTE L600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12187.6g, 7.9mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 6.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Equal Plus X700

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1275g, 9.9mmAndroid 6.016GB, microSDXCBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT8321 2650mAh…
Xem tiếp

Posh Ultra Max LTE L550

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12177g, 7.3mmAndroid 6.016GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6737 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Kick Pro LTE L520

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4130g, 8.6mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735P 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Posh Optima LTE L530

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4133g, 8mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6753 3000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Icon HD X551

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 1115g, 8.2mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6580A 2100mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt LTE L540

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 5167.5g, 10mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 3GB RAM MT6735P 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt Max LTE L640

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6230g, 8.1mmAndroid 5.132GB/64GB, không có thẻ nhớBrand: 6.44″ 1280×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

Posh Equal Pro LTE L700

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 3248g, 8.4mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 6.95″ 720×1280 pixels 5MP 1080p 1GB RAM MT8735P 2800mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Primo Plus C353

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 896.1g, 10.4mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Posh Lynx A100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 375g, 14mmĐiện thoại phổ thông32MB 32MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 1.77″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video 32MB…
Xem tiếp

Posh Pegasus Plus C351

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8100g, 11.3mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 1.3MP 480p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Orion Mini S350

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9107g, 10.5mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 5MP 720p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Pegasus 4G S400

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7119g, 9.9mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM…