Xem tiếp

Posh Ultra Max LTE L550

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12177g, 7.3mmAndroid 6.016GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6737 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Kick Pro LTE L520

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4130g, 8.6mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735P 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Posh Optima LTE L530

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 4133g, 8mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6753 3000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Icon HD X551

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 1115g, 8.2mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6580A 2100mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt LTE L540

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 5167.5g, 10mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 3GB RAM MT6735P 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Volt Max LTE L640

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 6230g, 8.1mmAndroid 5.132GB/64GB, không có thẻ nhớBrand: 6.44″ 1280×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

Posh Equal Pro LTE L700

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 3248g, 8.4mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 6.95″ 720×1280 pixels 5MP 1080p 1GB RAM MT8735P 2800mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Primo Plus C353

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 896.1g, 10.4mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Posh Memo Pro LTE L600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12187.6g, 7.9mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 6.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735 2700mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Posh Equal Plus X700

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1275g, 9.9mmAndroid 6.016GB, microSDXCBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT8321 2650mAh…
Xem tiếp

Posh Lynx A100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 375g, 14mmĐiện thoại phổ thông32MB 32MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 1.77″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video 32MB…
Xem tiếp

Posh Pegasus Plus C351

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8100g, 11.3mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 1.3MP 480p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Orion Mini S350

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9107g, 10.5mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 5MP 720p 256MB RAM…
Xem tiếp

Posh Pegasus 4G S400

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7119g, 9.9mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 720p 512MB RAM…