Xem tiếp

Oppo A58 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11 188g, 8mm Android 12, ColorOS 12.1 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Máy tính bảng Oppo Pad Neo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 538g, 6.9mm Android 13, ColorOS 13.2 128GB, microSDXC 11.4″ 1720×2408 pixels 8MP…
Xem tiếp

Oppo Reno11 F

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 177g, 7.5mm Android 14, ColorOS 14 256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2412 pixels 64MP…
Xem tiếp

Oppo F25 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 177g, 7.5mm Android 14, ColorOS 14 128GB/256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2412 pixels 64MP…
Xem tiếp

Oppo Watch X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 49g, 12.1mm Android Wear OS 4 32GB, không có thẻ nhớ 1.43″ 466×466…
Xem tiếp

Oppo A59

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 12 187 g Android 13, ColorOS 13.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Oppo Find X7

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 202g or 206g, 8.7mm Android 14, ColorOS 14 256GB/512GB/1TB, no card…
Xem tiếp

Oppo Find X7 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 221g, 9.5mm Android 14, ColorOS 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.82″…
Xem tiếp

Oppo Reno11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 182g, 7.9mm Android 14, ColorOS 14 128GB/256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2412 pixels…
Xem tiếp

Oppo Reno11 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 181g, 7.6mm Android 14, ColorOS 14 256GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Máy tính bảng Oppo Pad Air2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 538g, 6.9mm Android 13, ColorOS 13.2 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 11.4″ 1720×2408…
Xem tiếp

Oppo Reno11 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 184g, 7.6mm Android 14, ColorOS 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412…
Xem tiếp

Oppo Reno11 Pro (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 190g, 8.2mm Android 14, ColorOS 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

Oppo A2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 193g, 8mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…