Xem tiếp

Oppo A2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 193g, 8mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Oppo A79

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 193g, 8mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Oppo Find N3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 239g or 245g, 5.8mm Android 13, ColorOS 13.2 512GB/1TB, no card…
Xem tiếp

Oppo A2x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8.1mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

Oppo A18

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8.2mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 8MP…
Xem tiếp

Oppo A2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 183g or 185g, 8mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, no card…
Xem tiếp

Oppo Find N3 Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 198g, 7.8mm Android 13, ColorOS 13.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.8″…
Xem tiếp

Oppo Watch 4 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 52.3g, 12.9mm ColorOS Watch 3.0 – China 32GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Oppo Watch SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 11.7mm ColorOS Watch 3.0 – China 8GB, không có thẻ nhớ 1.75″…
Xem tiếp

Oppo A38

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.2mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Oppo K11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 184g, 8.2mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Oppo A58 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 192g, 8mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Oppo Reno10 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 180g, 7.6mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412…
Xem tiếp

Oppo Reno10 Pro (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 186g, 7.7mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…