Xem tiếp

Nokia G310

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 195.1g, 8.6mm Android 13 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Nokia C210

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 167.8g, 8.6mm Android 13 32GB, microSDXC 6.3″ 720×1560 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Nokia 130 (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 98.2g, 14mm Điện thoại phổ thông 4MB, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels NO 4MB…
Xem tiếp

Nokia 150 (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8.3g, 15.2mm Điện thoại phổ thông 4MB, Thẻ nhớ microSDHC 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP 4MB…
Xem tiếp

Nokia G42

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 193.8g, 8.6mm Android 13 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/6GB…
Xem tiếp

Nokia G100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10.1g, 8.9mm Android 12 32GB/128GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM…
Xem tiếp

Nokia C110

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 8.5mm Android 12 32GB, microSDXC 6.3″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Nokia C300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 8.6mm Android 12 32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Nokia 105 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 78.7g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Không có thông tin, không có thẻ nhớ 1.8″ 120×160 pixels NO…
Xem tiếp

Nokia 105 4G (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO   1450mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 106 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6.4g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO   1000mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 106 4G (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 93g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Chưa có thông tin storage, Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels NO…
Xem tiếp

Nokia 110 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.6g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1000mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 110 4G (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.5g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1450mAh Li-Ion…