Xem tiếp

Motorola Moto G04

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 178.8g, 8mm Android 14 64GB/128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 16MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G24

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 181g, 8mm Android 14 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G24 Power

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 197g, 9mm Android 14 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto Watch 40

Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 26g, 10.2mm Moto Watch OS Không có thẻ nhớ 1.57″ 240×280 pixels NO  …
Xem tiếp

Motorola Moto G (2024)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 194g, 8.2mm Android 14 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Motorola Moto G34

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 179g, 8mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G54 Power

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.9mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Motorola Edge (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 168g, 7.6mm Android 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.6″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Motorola Edge 40 Neo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 170g or 172g, 7.9mm Android 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.55″ 1080×2400…
Xem tiếp

Motorola Moto G54

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.9mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8/12GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G54 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 179.7g, 8mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G84

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9.8g, 7.6mm Android 13 256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8/12GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G14

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 177g, 8mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p…