Xem tiếp

Motorola Edge (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 168g, 7.6mm Android 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.6″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Motorola Edge 40 Neo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 170g or 172g, 7.9mm Android 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.55″ 1080×2400…
Xem tiếp

Motorola Moto G54

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.9mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8/12GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G54 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 179.7g, 8mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G84

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9.8g, 7.6mm Android 13 256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8/12GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G14

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 177g, 8mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Motorola Razr 40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 188.6g, 7.4mm Android 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.9″ 1080×2640 pixels…
Xem tiếp

Motorola Razr 40 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 184.5g or 188.5g, 7mm Android 13 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.9″…
Xem tiếp

Motorola Moto Watch 70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 48g, 11mm Moto Watch OS Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.69″ 240×280…
Xem tiếp

Motorola Moto Watch 200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 12.3mm Moto Watch OS Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.78″ 348×442…
Xem tiếp

Motorola Moto G (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 189g, 8.4mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 1080p…
Xem tiếp

Motorola Edge+ (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 203g, 8.6mm Android 13 512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…