Xem tiếp

Micromax Infinity N11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 1164g, 8.5mmAndroid 8.132GB, microSDXCBrand: 6.19″ 720×1500 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio P22 4000mAh…
Xem tiếp

Micromax Bharat 5 Infinity

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 1210.4mmAndroid 8.1 Oreo16GB, microSDHCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 5MP 1080p 1GB RAM MT6739 5000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Micromax Bharat Go

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6130g, 9.6mmAndroid 8.0 Oreo8GB, microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 5MP 480p 1GB RAM MT6737М 2000mAh…
Xem tiếp

Micromax In 2c

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5g, 8.6mmAndroid 1132GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Micromax In note 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 1g, 8.3mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand: 6.43″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G95…
Xem tiếp

Micromax In 2b

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.6mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Micromax In 1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 9mmAndroid 1064GB/128GB, microSDXCBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p 4/6GB RAM MT6769V 5000mAh…
Xem tiếp

Micromax In note 1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 9mmAndroid 1064GB/128GB, microSDXCBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Helio G85…
Xem tiếp

Micromax In 1b

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11g, 8.9mmAndroid 1032GB/64GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Micromax Infinity N12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12164g, 8.5mmAndroid 8.132GB, microSDXCBrand: 6.19″ 720×1500 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio P22 4000mAh…
Xem tiếp

Micromax Canvas Fire 6 Q428

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 11155g, 8.3mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM 3050mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Micromax Canvas Spark 4G Q4201

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 11165g, 10.6mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum 2000mAh…
Xem tiếp

Micromax Vdeo 1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 1210mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum 1600mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Micromax Vdeo 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12156g, 9.7mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum 1800mAh…