Xem tiếp

Lava Yuva 3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 192g, 8.5mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Lava Blaze Curve

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 189g, 8.8mm Android 13, dự kiến cập nhật lên Android 14 128GB/256GB, no card…
Xem tiếp

Lava Storm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 214g, 9mm Android 13 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Lava Yuva 3 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 200g, 8.7mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Lava Blaze Pro 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 203g, 9mm Android 13 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Lava Blaze 2 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 203g, 8.5mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.56″ 720×1600 pixels 50MP 1440p…
Xem tiếp

Lava Z3 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5 192g, 8.9mm Android 11 32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Lava Blaze 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 190g, 8.5mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Lava Yuva 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 202g, 8.7mm Android 12 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Lava Agni 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 5 Android 13 256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1080p 8GB RAM Dimensity…
Xem tiếp

Lava Blaze 1X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.9mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1440p 6GB…
Xem tiếp

Lava Blaze 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 203g, 8.6mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Lava Yuva 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 204g, 9mm Android 12 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Lava Z6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Helio G35…