Xem tiếp

Huawei nova 11 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 186g, 7.4mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Huawei Mate 60 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 225g, 8.1mm HarmonyOS 4.0 512GB/1TB, NM 6.82″ 1260×2720 pixels 50MP 2160p 16GB…
Xem tiếp

Huawei Mate 60 RS Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 242g or 246g, 8.1mm HarmonyOS 4.0 512GB/1TB, NM 6.82″ 1260×2720 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei MatePad Pro 13.2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 580g, 5.5mm Harmony OS 4.0 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 13.2″ 2880×1920 pixels…
Xem tiếp

Huawei Mate X5

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 243g or 245g, 5.3mm HarmonyOS 4.0, EMUI, Không có CH Play 512GB/1TB…
Xem tiếp

Huawei Mate 60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 209g, 8mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB/1TB, NM 6.69″ 1212×2616 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei Mate 60 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 225g, 8.1mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB/1TB, NM 6.82″ 1212×2616 pixels 50MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Huawei MatePad 11.5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 499g, 6.9mm Harmony OS 3.1 128GB, không có thẻ nhớ 11.5″ 1440×2200…
Xem tiếp

Huawei MatePad Air

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 508g, 6.4mm HarmonyOS 3.1 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 11.5″ 2800×1840 pixels…
Xem tiếp

Đồng hồ Huawei Watch 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 HarmonyOS 3.0 Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.5″ 466×466 pixels NO    …
Xem tiếp

Đồng hồ Huawei Watch 4 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 HarmonyOS 3.0 Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.5″ 466×466 pixels NO    …
Xem tiếp

Huawei nova Y91

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 8.9mm EMUI 13, Không có CH Play 128GB, Chưa có thông tin 6.95″ 1080×2376…