Xem tiếp

Huawei nova Y72

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2g, 8.9mm HarmonyOS 4.0 128GB/256GB, NM 6.75″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 70z

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 199g, 9mm HarmonyOS 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 13MP 1080p  …
Xem tiếp

Huawei Pocket 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 199g or 202g, 7.3mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB/1TB, NM 6.94″ 1136×2690 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei nova 12 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 168g, 6.9mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1084×2412 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei nova 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 191g, 7mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1084×2412 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei nova 12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 201g, 7.7mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.76″ 1224×2776 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei nova 12 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 198g, 7.7mm HarmonyOS 4.0 512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.76″ 1224×2776 pixels…
Xem tiếp

Huawei MatePad Pro 11 (2024)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 449gg cellular model), 5.9mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 11.0″…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 207g, 8.9mm HarmonyOS 4.0 128GB/256GB, NM 6.75″ 720×1600 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Huawei nova 11 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 186g, 7.4mm HarmonyOS 4.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Huawei Mate 60 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 225g, 8.1mm HarmonyOS 4.0 512GB/1TB, NM 6.82″ 1260×2720 pixels 50MP 2160p 16GB…
Xem tiếp

Huawei Mate 60 RS Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 242g or 246g, 8.1mm HarmonyOS 4.0 512GB/1TB, NM 6.82″ 1260×2720 pixels 50MP…
Xem tiếp

Huawei MatePad Pro 13.2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 580g, 5.5mm Harmony OS 4.0 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 13.2″ 2880×1920 pixels…