Xem tiếp

HTC A101

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8.4mm Android 11 128GB, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 16MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

HTC A102

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 7.9mm Android 12 128GB, microSDXC 11.0″ 1200×2000 pixels 20MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

HTC A103

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 8.5mm Android 13 64GB, microSDXC 10.1″ 800×1280 pixels 5MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

HTC A103 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 7.9mm Android 13 64GB, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 5MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

HTC Wildfire E star

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 9.2mm Android 12 16GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

HTC U23

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7g, 8.9mm Android 13 128GB, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 64MP 2160p 8GB…
Xem tiếp

HTC U23 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.9mm Android 13 256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p 8/12GB…
Xem tiếp

HTC Wildfire E2 Play

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 210g, 9.3mm Android 12 128GB, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 48MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

HTC Wildfire E3 lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 218g, 9.2mm Android 12 64GB/32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

HTC Desire 20+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 9mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 720G…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1 lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 8.9mmAndroid 1016GB, microSDHCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Helio A20…
Xem tiếp

HTC Wildfire E2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8.5g, 9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.22″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio P22…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1 plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 6.09″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Helio P23…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 6.09″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio P23…