Xem tiếp

Emporia Eco

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201470g, Dày 12.5mmĐiện thoại phổ thông16MB 32MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.2″ 176×220 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Click Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014110g, Dày 18.5mmĐiện thoại phổ thông20MB 64MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.4″ 240×320 pixels 2MP Quay video 64MB…
Xem tiếp

Emporia Essence Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201274g, Dày 12mmĐiện thoại phổ thông0.3MB 2MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Solid Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013142g, Dày 18mmĐiện thoại phổ thông0.5MB 4MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Care Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013103g, Dày 18mmĐiện thoại phổ thông0.5MB 4MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.2″ 176×220 pixels NO Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Elegance Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201292g, Dày 14mmĐiện thoại phổ thông0.3MB 2MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Elegance

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201292g, Dày 14mmĐiện thoại phổ thông0.3MB 2MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Emporia Connect

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2012110g, Dày 20mmĐiện thoại phổ thông20MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.8″ 240×400 pixels 2MP 64MB RAM QSC6270 1150mAh…
Xem tiếp

Emporia Glam

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 617mmĐiện thoại phổ thông8MB 4MB RAM, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.4″ 240×320 pixels 2MP 4MB RAM MT6260A 1020mAh…
Xem tiếp

Emporia Flip Basic

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 382g, 17mmĐiện thoại phổ thông16MB 32MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.4″ 176×220 pixels NO No video…
Xem tiếp

Emporia Talk Premium

Giới thiệu năm 2010110g, Dày 15mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand: 2.0″ 64×128 pixels NO Không có chức năng quay phim   1200mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

Emporia RL1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201192g, Dày 14mmĐiện thoại phổ thông8MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim   800mAh…
Xem tiếp

Emporia Talk Comfort

Giới thiệu năm 201180g, Dày 15.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand: 1.8″ 64×128 pixels NO Không có chức năng quay phim   1000mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

Emporia Talk Comfort Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 201390g, Dày 16mmĐiện thoại phổ thông0.4MB 4MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 64×128 pixels NO Không có chức năng quay phim…