Xem tiếp

Xiaomi Redmi A3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 193g or 199g, 8.3mm Android 14, MIUI 64GB/128GB, microSDXC 6.71″ 720×1650 pixels…
Xem tiếp

Đồng hồ Xiaomi Watch S3

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 44g, 12mm HyperOS Không có thẻ nhớ 1.43″ 466×466 pixels NO   486mAh Các phiên bản:…
Xem tiếp

Đồng hồ Xiaomi Watch 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 36.8g, 11.8mm Android Wear OS 32GB, không có thẻ nhớ 1.43″ 466×466 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi 14 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 219.8 / 224.4 / 229.5g, 9.2mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB/1TB, no card…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X6 Neo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3 175g, 7.7mm Android 14 128GB/256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 1080p 8/12GB…
Xem tiếp

Xiaomi Poco M6 Pro 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 199g, 8.2mm Android 13, MIUI 14 64GB/128GB/256GB, microSDXC 6.79″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 13 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 173.5g, 7.6mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Poco M6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 195g, 8.1mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 8mm Android 13, MIUI 14, dự kiến cập nhật lên 14 256GB/512GB, Chưa có thông tin…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g or 190g, 8.3mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Đồng hồ Xiaomi Redmi Watch 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 31.5g, 10.5mm HyperOS Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.97″ 450×390 pixels NO…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K70E

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 198g, 8.1mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1220×2712 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 209g, 8.2mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1440×3200 pixels…