Xem tiếp

Blackview BL8000

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 17mm Android 13, Doke-OS 4.0 512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Blackview BL9000

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 17mm Android 13, Doke-OS 4.0 512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Blackview Oscal Tiger 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11.3g, 8.4mm Android 13, Doke OS 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP…
Xem tiếp

Blackview Oscal Tiger 10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11g, 8.8mm Android 13, Doke OS 4.0 256GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Blackview Shark 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11.3g, 8.4mm Android 13, Doke OS 4.0 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP…
Xem tiếp

Blackview Oscal Spider 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 14.9mm Android 13, Doke OS_P 3.0 128GB, microSDXC 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP…