Xem tiếp

Điện thoại Asus Zenfone 10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7g, 9.4mm Android 13 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 5.92″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Điện thoại Asus ROG Phone 7

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4g, 10.3mm Android 13 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP…
Xem tiếp

Điện thoại Asus ROG Phone 6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 10.3mmAndroid 12512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 4320p 18GB RAM…
Xem tiếp

Điện thoại Asus ROG Phone 6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 10.3mmAndroid 12128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 4320p 8-16GB RAM…
Xem tiếp

Điện thoại Asus ROG Phone 5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 9.9mmAndroid 11, cập nhật lên Android 12, ROG UI128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.78″…
Xem tiếp

Điện thoại Asus ROG Phone 6D

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 10.4mmAndroid 12256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.78″ 1080×2448 pixels 50MP 2160p 12/16GB RAM…