Xem tiếp

Tecno Pop 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11.6mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4MB RAM…
Xem tiếp

Tecno Phantom V Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 194g, 7mm Android 13, HIOS 13.5 256GB, không có thẻ nhớ 6.9″…
Xem tiếp

Tecno Pova 5 Pro

Bộ nhớ 2023, Dày Tháng 8g, 9mm Android 13, HIOS 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Tecno Pova 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7mm Android 13, HIOS 13 128GB/256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1440p…
Xem tiếp

Tecno Pova Neo 3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7.3mm Android 13, HIOS 128GB, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 16MP 1080p 4/8GB…
Xem tiếp

Tecno Camon 20

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 7.8mm Android 13, HIOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Camon 20 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 7.8mm Android 13, HIOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Camon 20 Pro 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 7.8mm Android 13, HIOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Camon 20 Premier

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 7.8mm Android 13, HIOS 13 512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Tecno Spark 10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4.4mm Android 13, HIOS 12 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Spark 10C

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4.5mm Android, HIOS 8.6 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 16MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Tecno Spark 10 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 4 Android 13, HIOS 12.6 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Tecno Pop 7

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4.9mm Android 12, HIOS 12 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Tecno Spark 10 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 8.4mm Android 13, HIOS 12.6 128GB/256GB, microSDXC 6.8″ 1080×2460 pixels 50MP…