Xem tiếp

Spice Smart Flo 359 (Mi-359)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8130g, 12mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 2MP 720p 256MB RAM…
Xem tiếp

Spice Smart Flo 358 (Mi-358)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 10130g, 10.8mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 2MP 720p 256MB RAM…
Xem tiếp

Spice Stellar 439 (Mi-439)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8113.8g, 10mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Spice Stellar 361 (Mi-361)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7102g, 11.9mmAndroid 4.2.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 2MP 480p 256MB RAM…
Xem tiếp

Spice Stellar 507 (Mi-507)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8184g, 10.7mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Spice Stellar 509 (Mi-509)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 5120g, 9.5mmAndroid 4.4.24GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM…
Xem tiếp

Spice Smart Pulse (M-9010)

Hệ điều hành riêng của hãng64MB 64MB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 1.6″ 240×320 pixels 0.3MP 144p 64MB RAM…
Xem tiếp

Spice Fire One (Mi-FX-1)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 865g, 11.2mmFirefox OS256MB 128MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 1.3MP Quay video 128MB…
Xem tiếp

Spice N-300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8180g, 9.8mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Spice Smart Flo 508 (Mi-508)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8180g, 9.8mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Spice Smart Flo 503 (Mi-503)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8180g, 9.8mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Spice Mi-491 Stellar Virtuoso Pro

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 7143g, 9.9mmAndroid 4.1Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video   MT6577 1700mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Spice Mi-505 Stellar Horizon Pro

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 5186g, 9.6mmAndroid 4.0Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video   MT6577 2100mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Spice Mi-510 Stellar Prime

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 7176g, 9.9mmAndroid 4.2Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP Quay video   MT6589 2100mAh Li-Ioni Thông số Mạng…