Xem tiếp

Siemens CFX65

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Tháng 688g, 23mmĐiện thoại phổ thông4MB, không có thẻ nhớBrand:   128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Siemens A57

Giới thiệu năm 2004, Dày Q284g, 21.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×64 pixels, 5 lines NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Siemens C72

Giới thiệu năm 2005, Dày Tháng 886g, 18mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   128×128 pixels 0.3MP Quay video   750mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Siemens S75

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q299g, 18.5mmĐiện thoại phổ thông20MB, RS-MMC slotBrand: 1.9″ 132×176 pixels 1.3MP Quay video   820mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Siemens A65

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Tháng 775g, 19mmĐiện thoại phổ thông1.5MB, không có thẻ nhớBrand:   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Siemens A62

Giới thiệu năm 2004, Dày Q476g, 19mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim   700mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Siemens A51

Giới thiệu năm 2004, Dày Q484g, 21mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×64 pixels, 5 lines NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Siemens SL65

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Tháng 699g, 21mmĐiện thoại phổ thông11MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 130×130 pixels, 7 lines 0.3MP Quay video…
Xem tiếp

Siemens Xelibri 7

Giới thiệu năm 2003, Dày Q483g, 26mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim   850mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Siemens Xelibri 8

Giới thiệu năm 2003, Dày Q467g, 23mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim   850mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Siemens CL55

Giới thiệu năm 2003, Dày Q479g, 22mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   128×160 pixels NO Không có chức năng quay phim   700mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Siemens ST60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q187g, 22mmĐiện thoại phổ thông5MB, không có thẻ nhớBrand:   120×160 pixels 0.3MP Quay video   750mAh…
Xem tiếp

Siemens PenPhone

Dày 19mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   NO Không có chức năng quay phim   860mAh Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Siemens CF62

Giới thiệu năm 2004, Dày Tháng 285g, 22mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   130×130 pixels NO Không có chức năng quay phim   600mAh Li-Ioni…