Xem tiếp

Philips PH2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 9mmAndroid OS, HMS128GB, microSDXCBrand: 6.21″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Philips PH1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 9.5mmAndroid OS32GB/64GB/128GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger…
Xem tiếp

Philips S337

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11152g, 10.4mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S309

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7127g, 10.8mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 1600mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips V787

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12164g, 9.8mmAndroid 5.116GB, microSDHCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 5000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips V377

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12190g, 10.9mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 5000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S616

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11164g, 9.8mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips V526

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8189g, 10mmAndroid 5.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM 5000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips I908

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8156g, 8.8mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM 3000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips S396

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6151g, 9.7mmAndroid 5.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6735P 2300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Philips S388

Giới thiệu năm 2014, Dày Q3136.5g, 9.1mmAndroid 4.2Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 540×960 pixels 5MP Quay video   1700mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Philips X1510

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 1078g, 15.8mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHCBrand: 2.0″ 176×220 pixels NO Không có chức năng quay phim   1050mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Philips X2300

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10110g, 15.7mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 2MP Quay video   2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Philips X2301

Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10104g, 14.8mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP Quay video   1530mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…