Xem tiếp

Panasonic Eluga I7 (2019)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 7168g, 9.3mmAndroid 9.016GB, microSDXCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 8MP 1080p 2GB RAM 4000mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

Panasonic Eluga Ray 800

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 3162g, 8.6mmAndroid 7.064GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM 4000mAh Li-Ioni For…
Xem tiếp

Panasonic P85 Nxt

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 11173.8g, 9.3mmAndroid 7.1.216GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 2GB RAM Snapdragon 210 4000mAh…
Xem tiếp

Panasonic Eluga Z1 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10169g, 8.1mmAndroid 8.132GB/64GB, microSDXCBrand: 6.19″ 720×1500 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM Helio P22 4000mAh…
Xem tiếp

Panasonic Eluga Ray 530

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10141g, 8.3mmAndroid 8.032GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM 3000mAh Li-Ioni For…
Xem tiếp

Panasonic Eluga Ray 600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10158g, 7.9mmAndroid 8.132GB, microSDXCBrand: 5.99″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6737H 4000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Panasonic Eluga X1 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10195g, 7.9mmAndroid 8.164GB/128GB, microSDXCBrand: 6.18″ 1080×2246 pixels 16MP 1080p 4/6GB RAM Helio P60 3000mAh…
Xem tiếp

Panasonic P90

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6151.7g, 9.3mmAndroid 7.016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 5MP 720p 1GB RAM MT6737 2400mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Panasonic P95

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 5164g, 8mmAndroid 7.1.216GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM Snapdragon 210 2300mAh…
Xem tiếp

Panasonic Eluga A3 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 8161g, 9.1mmAndroid 7.0, FitHome UI32GB, microSDXCBrand: 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

Panasonic Eluga A3 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 8161g, 9.1mmAndroid 7.0, FitHome UI32GB, microSDXCBrand: 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…
Xem tiếp

Panasonic Eluga I2 Activ

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 8133g, 8mmAndroid 7.016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1/2GB RAM MT6737 2200mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Panasonic P9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 9144g, 8.6mmAndroid 7.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737M 2210mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Panasonic Eluga Ray 700

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 9182g, 8.9mmAndroid 7.032GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753 5000mAh Li-Ioni…