Xem tiếp

OnePlus Open

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 239g or 245g, 5.8mm Android 13, OxygenOS 13.2 512GB, no card…
Xem tiếp

OnePlus Ace 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 9mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

OnePlus Nord CE3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 184g, 8.2mm Android 13, OxygenOS 13.1 128GB/256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2412 pixels…
Xem tiếp

OnePlus Nord 3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 193.5g, 8.2mm Android 13, OxygenOS 13.1 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.74″…
Xem tiếp

OnePlus Nord N30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 195g, 8.3mm Android 13, OxygenOS 13.1 128GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

OnePlus Nord CE 3 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 195g, 8.3mm Android 13, OxygenOS 13.1 128GB/256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

OnePlus Ace 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 204g, 8.7mm Android 13, ColorOS 13 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″…
Xem tiếp

OnePlus 11R

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2g, 8.7mm Android 13, OxygenOS 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

Máy tính bảng OnePlus Pad

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2g, 6.5mm Android, OxygenOS 13.1 128GB, không có thẻ nhớ 11.61″ 2000×2800 pixels…
Xem tiếp

OnePlus 11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1205g, 8.5mmAndroid 13, OxygenOS 13, ColorOS 13256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1440×3216 pixels…
Xem tiếp

OnePlus Nord N300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 8mmAndroid 12, OxygenOS64GB, microSDXCBrand: 6.56″ 720×1612 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Dimensity…
Xem tiếp

OnePlus Nord Watch

Hệ điều hành riêng của hãng256MB, không có thẻ nhớBrand: 1.78″ 368×448 pixels NO   230mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

OnePlus Nord N20 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8mmAndroid 12, OxygenOS 12.164GB, microSDXCBrand: 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…