Xem tiếp

NEC e1108

Bộ nhớ Giới thiệu năm 200684g, Dày 18.5mmĐiện thoại phổ thông28MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 1.8″ 128×160 pixels 1.3MP Quay video   1530mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

NEC N344i

Bộ nhớ 95g, Dày 11.9mmĐiện thoại phổ thông5MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video   720mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

NEC e373

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 590g, 19.2mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 0.3MP Quay video   1000mAh…
Xem tiếp

NEC e636

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 2110g, 13.9mmĐiện thoại phổ thông32MB, Thẻ miniSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   900mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC N500i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 299g, 25mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 1.3MP Quay video   850mAh…
Xem tiếp

NEC N500iS

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 295g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels, 1.9 inch 1.3MP Quay video…
Xem tiếp

NEC N908

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 784g, 12.8mmĐiện thoại phổ thông31MB, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

NEC N938

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q279g, 14mmĐiện thoại phổ thông2MB, không có thẻ nhớ
Xem tiếp

NEC e353

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 16mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels 0.3MP Quay video   770mAh…
Xem tiếp

NEC e121

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q495g, 12.4mmĐiện thoại phổ thông3.6MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

NEC e122

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 18mmĐiện thoại phổ thông2.5MB, không có thẻ nhớBrand:   128×128 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

NEC Terrain

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6171.8g, 14.5mmAndroid 4.08GB, microSDHCBrand: 3.1″ 640×480 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon S4 Plus…
Xem tiếp

NEC 804N

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 4115g, 23mmĐiện thoại phổ thông450MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   720mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC N620

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q3102g, 20mmĐiện thoại phổ thông2MB, không có thẻ nhớ