Xem tiếp

Microsoft Surface Duo 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 11mmAndroid 11128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 8.3″ 1892×2688 pixels 16MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 850

Bộ nhớ Giới thiệu năm Không có thông tinMicrosoft Windows 1016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 10MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 410  …
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 LTE 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4145g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 1030

Bộ nhớ Microsoft Windows 8.132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 20MP 2160p 2GB RAM 2600mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4145g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 1330

Bộ nhớ Dày 9.8mmMicrosoft Windows Phone 8.132GB, Không có thông tinBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 14MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 400…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4145g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Surface Duo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 9.9mmAndroid 10, cập nhật lên Android 11128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 8.1″ 1800×2700 pixels…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 532 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2136.3g, 11.6mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 448p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 650

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2122g, 6.9mmMicrosoft Windows 1016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM Snapdragon 212…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 532

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2136.3g, 11.6mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 448p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 950 XL 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12165g, 8.1mmMicrosoft Windows 1032GB, microSDXCBrand: 5.7″ 1440×2560 pixels 20MP 2160p 3GB RAM Snapdragon 810…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 435 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 2134.1g, 11.7mmMicrosoft Windows Phone 8.1, cập nhật lên Windows 108GB, microSDXCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 2MP…