Xem tiếp

Maxwest Nitro 55M

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1180g, 8.2mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580 2800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Nitro 5M

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12148g, 10.3mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum SC7731…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2155g, 8.9mmAndroid 5.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 210…
Xem tiếp

Maxwest Astro X55

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2174g, 7.8mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580 2200mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9150g, 9.1mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2700mAh…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5.5 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9165g, 7.5mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM MT6735 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Vice

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 187g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông64MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Maxwest Astro 6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9150g, 8.8mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 6.0″ 540×960 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6582M 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro X4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2122g, 9.8mmAndroid 4.44GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Astro 5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 8150g, 9.1mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580M 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Nitro 55 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1163g, 7.9mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest MX-200TV

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 969g, 11mmĐiện thoại phổ thông32MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.0″ 176×220 pixels 1.3MP Quay video 32MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Orbit 4600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 7170g, 8.9mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.7″ 480×854 pixels 5MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Orbit 5400

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6170g, 9.6mmAndroid 4.1.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP 1080p 512MB RAM…