Xem tiếp

Lava Blaze 2 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 203g, 8.5mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.56″ 720×1600 pixels 50MP 1440p…
Xem tiếp

Lava Z3 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5 192g, 8.9mm Android 11 32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Lava Blaze 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 190g, 8.5mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Lava Yuva 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 202g, 8.7mm Android 12 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Lava Agni 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 5 Android 13 256GB, Chưa có thông tin 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP 1080p 8GB RAM Dimensity…
Xem tiếp

Lava Blaze 1X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.9mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1440p 6GB…
Xem tiếp

Lava Blaze 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 203g, 8.6mm Android 12 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Lava Yuva 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 204g, 9mm Android 12 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Lava Z1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 10.3mmAndroid 1016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 2GB RAM Helio A20…
Xem tiếp

Lava X3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 9.2mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze Nxt

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12.5g, 8.9mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Yuva Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Tháng 10Android 12128GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.9mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand: