Xem tiếp

Kyocera DuraForce

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 11200g, 14mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 4.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 400 3100mAh…
Xem tiếp

Kyocera Hydro Life

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 8136g, 10.9mmAndroid 4.38GB, microSDHCBrand: 4.5″ 540×960 pixels 5MP 720p 1.5GB RAM Snapdragon 200 2000mAh…
Xem tiếp

Kyocera Brigadier

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7187.1g, 13.2mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 4.5″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 400 3100mAh…
Xem tiếp

Kyocera Hydro Elite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Q3128g, 10.8mmAndroid 4.1.216GB, microSDHCBrand: 4.3″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1.5GB RAM Snapdragon S4 Plus…
Xem tiếp

Kyocera Hydro Xtrm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6139g, 10.7mmAndroid 4.1.24GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Kyocera Torque E6710

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 3168.5g, 12.9mmAndroid 4.0.44GB, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 1080p 1GB RAM Snapdragon S4…
Xem tiếp

Kyocera Hydro C5170

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2012, Dày Q3120g, 12.8mmAndroid 4.02GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Kyocera Rise C5155

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 8158g, 14.3mmAndroid 4.02GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Kyocera Milano C5121

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 9158g, 17.1mmAndroid 2.3512MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 240×320 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Kyocera Milano C5120

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 9158g, 17.1mmAndroid 2.3512MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.0″ 240×320 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Kyocera DuraForce Pro 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 11243g, 13.5mmAndroid 8.064GB, microSDXCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 630 3240mAh…
Xem tiếp

Kyocera DuraForce Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 10230g, 12.9mmAndroid 6.032GB, microSDXCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 617 3240mAh…
Xem tiếp

Kyocera DuraForce XD

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11307g, 13.9mmAndroid 5.116GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 400 3700mAh…
Xem tiếp

Kyocera TG 200

Giới thiệu năm 200075g, Dày 16mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   5 lines NO Không có chức năng quay phim   600mAh Li-Ioni Thông số Mạng…