Xem tiếp

Karbonn Titanium S19

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Tháng 8Android 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni …
Xem tiếp

Karbonn Smart A12 Star

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 7130g, 10.1mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S1 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 5129g, 10.3mmAndroid 4.34GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Hexa

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 46.9mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 2GB RAM MT6591 2050mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Octane Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 47.6mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 16MP Quay video 2GB RAM MT6592 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Octane

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 47.9mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6592 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Karbonn Titanium X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 1143g, 9.9mmAndroid 4.2.216GB, microSDHCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6589T 2300mAh…
Xem tiếp

Karbonn A16

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Tháng 1Android 4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.9″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM 1350mAh…
Xem tiếp

Karbonn A12+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Tháng 10Android 4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM 1400mAh…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S5 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 12104.5g, 7.9mmAndroid 4.2.24GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Mach Two S360

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 3112g, 6.3mmAndroid 4.4.2, cập nhật lên 5.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Karbonn Titanium Wind W4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 911mmMicrosoft Windows Phone 8.14GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video…
Xem tiếp

Karbonn Titanium S99

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 69.7mmAndroid 4.44GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 512MB RAM…
Xem tiếp

Karbonn Sparkle V

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 9138g, 9.2mmAndroid 4.4.4, cập nhật lên 6.0, Android One4GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 480×854…