Xem tiếp

Infinix Smart 8 (India)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 189g, 8.5mm Android 13, XOS 13 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Smart 8 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2g, 8.5mm Android 13, XOS 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Infinix Smart 8 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2g, 9mm Android 13, XOS 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Infinix Hot 40i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 8.3mm Android 13, XOS 13 128GB/256GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 8.3mm Android 13, XOS 13.5 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 40 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12g, 8.3mm Android 13, XOS 13.5 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Smart 8 HD

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 184g, 8.5mm Android 13, XOS 13 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels…
Xem tiếp

Infinix Smart 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 11 Android 13 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 8GB RAM Unisoc T606…
Xem tiếp

Infinix Zero 30 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 182g, 7.9mm Android 13, XOS 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

Infinix Zero 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.9mm Android 13, XOS 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

Infinix GT 10 Pro

Bộ nhớ 2023, Dày Tháng 8 187g, 8.1mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p…
Xem tiếp

Infinix Hot 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 215g, 9.2mm Android 13, XOS 13 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Infinix Note 30 VIP

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 190g, 8.2mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Note 30i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, XOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.66″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p 8GB RAM…