Xem tiếp

Infinix Smart 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 11 Android 13 128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 8GB RAM Unisoc T606…
Xem tiếp

Infinix Zero 30 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 182g, 7.9mm Android 13, XOS 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

Infinix Zero 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.9mm Android 13, XOS 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

Infinix GT 10 Pro

Bộ nhớ 2023, Dày Tháng 8 187g, 8.1mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p…
Xem tiếp

Infinix Hot 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 215g, 9.2mm Android 13, XOS 13 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Infinix Note 30 VIP

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 190g, 8.2mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Note 30i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, XOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.66″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.5mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP 1440p 4/8GB…
Xem tiếp

Infinix Note 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 219g, 8.6mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Infinix Note 30 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.5mm Android 13, XOS 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 30 Play NFC

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.6mm Android 13, XOS 12.6 128GB, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 64MP…
Xem tiếp

Infinix Smart 7 HD

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 196.5g, 8.7mm Android 12 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Infinix Hot 20S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10 202g, 8.5mm Android 12, XOS 12 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 196g, 8.4mm Android 13, XOS 12.6 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…