Xem tiếp

i-mate JAMA 201

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 10152g, 14mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional64MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate JAMA 101

Bộ nhớ 110g, Dày 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional64MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate JAMA

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 6110g, 15.6mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 8150

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2007, Dày Tháng 2152g, 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 7150

Bộ nhớ 180g, Dày 18mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 7150

Bộ nhớ 180g, Dày 18mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 6150

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 1152g, 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate 810-F

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2009150g, Dày 15.5mmMicrosoft Windows Mobile 6.1 Professional2GB 128MB RAM, không có thẻ nhớ
Xem tiếp

i-mate Ultimate 9502

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 3200g, 17.8mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Ultimate 8502

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 9140g, 15mmMicrosoft Windows Mobile 6.0 Professional128MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

i-mate Smartphone

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 23.5mmMicrosoft Windows Mobile Smartphone16MB RAM, SD/SDIO slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels NO No video…
Xem tiếp

i-mate Smartphone2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 24.4mmMicrosoft Smartphone 2003 OS32MB RAM, SDIO/MMC slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels, 2.2 inches 0.3MP…
Xem tiếp

i-mate Pocket PC

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q2190g, 18mmMicrosoft Windows Mobile 2003 PocketPC64MB RAM, SDIO/MMC slot