Xem tiếp

HP Slate6 VoiceTab II

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 11160g, 9mmAndroid 4.4.216GB, microSDXCBrand: 6.0″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Marvell PXA1088…
Xem tiếp

HP 10 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014660g, Dày 9.5mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 10.1″ 1920×1200 pixels 5MP 1080p 2GB RAM 7700mAh Li-Poi Also known…
Xem tiếp

HP 7 VoiceTab

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 10305g, 10.2mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 6.95″ 600×1024 pixels 5MP Quay video 1GB RAM MT8382 3000mAh…
Xem tiếp

HP 7 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 5294.8g, 8.1mmAndroid 4.2.28GB, microSDHCBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 2MP Quay video 1GB RAM Allwinner A31…
Xem tiếp

HP Slate7 VoiceTab Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014239g, Dày 7.2mmAndroid 4.2.216GB, microSDHCBrand: 7.0″ 1200×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM HiSilicon Balong V9R1 5000mAh…
Xem tiếp

HP Elite x3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 8195g, 7.8mmMicrosoft Windows 1064GB, microSDXCBrand: 5.96″ 1440×2560 pixels 16MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 820…
Xem tiếp

HP Slate 17

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 92005g, 15.8mmAndroid 4.4.232GB, microSDHCBrand: 17.3″ 1080×1920 pixels 0.9MP 720p 2GB RAM Intel Celeron N2807…
Xem tiếp

HP Pro Slate 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 1850g, 8mmAndroid 4.4.432GB, microSDHCBrand: 12.3″ 1200×1600 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 800  …
Xem tiếp

HP Pro Slate 10 EE G1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 1855g, 14.4mmAndroid 4.4.416GB/32GB, microSDHCBrand: 10.1″ 800×1280 pixels 5MP Quay video 1/2GB RAM Intel Atom…
Xem tiếp

HP Pro Slate 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 1350g, 8mmAndroid 4.4.416GB/32GB, microSDHCBrand: 7.86″ 1536×2048 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 800 5900mAh…
Xem tiếp

HP iPAQ h6315

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q4190g, 18.7mmMicrosoft Windows Mobile 2003 Poc…64MB RAM, SD slot
Xem tiếp

HP iPAQ h6320

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q4190g, 20.8mmMicrosoft Windows Mobile 2003 Poc…64MB RAM, SD slot
Xem tiếp

HP iPAQ h6325

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q4190g, 20.8mmMicrosoft Windows Mobile 2003 Poc…64MB RAM, SD slot
Xem tiếp

HP iPAQ hw6510

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q2165g, 18mmMicrosoft Windows Mobile 2003 SE …64MB RAM, SDIO/MMC + Thẻ miniSD