Xem tiếp

Honor X50i+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 166g, 6.8mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412…
Xem tiếp

Honor X5 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8g, 8.4mm Android 13, MagicOS 7.1 64GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Honor Watch 4 Pro

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 50g, 11.4mm MagicOS 7.2 Không có thẻ nhớ 1.5″ 464×464 pixels NO   480mAh…
Xem tiếp

Honor Magic Vs2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 229g, 5.1mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 7.92″ 2156×2344…
Xem tiếp

Honor Play 8T

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 199g, 8.2mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB, không có thẻ nhớ 6.8″ 1080×2412…
Xem tiếp

Honor X9b

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8mm Android 13, Magic UI 7.2 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

Honor Play 50 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 199g, 8.2mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB, không có thẻ nhớ 6.8″ 1080×2412…
Xem tiếp

Honor X40 GT Racing

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 199.5g, 8.5mm Android 13, Magic UI 7.1 512GB/256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor V Purse

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 214g, 4.3mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 7.71″ 2016×2348…
Xem tiếp

Honor X6a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 188g, 8.4mm Android 13, Magic UI 7.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels…
Xem tiếp

Máy tính bảng Honor Pad X9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 495g, 6.9mm Android 13, MagicOS 7.1 128GB, không có thẻ nhớ 11.5″ 1200×2000…
Xem tiếp

Honor MagicPad 13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 660g or 673g, 6.5mm Android 13, MagicOS 7.2 128GB/256GB/512GB, no card…
Xem tiếp

Honor Watch 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 32g, 11.2mm MagicOS 7.2 4GB 32MB RAM, không có thẻ nhớ 1.75″ 390×450…