Xem tiếp

Honor Choice Watch

Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 2 10.2mm Proprietary OS Không có thẻ nhớ 1.95″ 410×502 pixels NO   300mAh Also…
Xem tiếp

Honor 90 GT

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 185g, 7.9mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1200×2664…
Xem tiếp

Honor X50 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1g, 8mm Android 14 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1220×2652 pixels 108MP…
Xem tiếp

Honor X50 GT

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 192g, 8mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1220×2652…
Xem tiếp

Honor Magic6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 199g or 206g, 8.1mm Android 14, MagicOS 8 256GB/512GB, no card…
Xem tiếp

Honor Magic6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 1 225g or 229g, 8.9mm Android 14, MagicOS 8 256GB/512GB/1TB, no card…
Xem tiếp

Honor X8b

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 166g, 6.8mm Android 13, MagicOS 7.2 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Honor 100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 183g, 7.8mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1200×2664…
Xem tiếp

Honor 100 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 195g, 8.2mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1224×2700…
Xem tiếp

Honor X7b

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 199g, 8.2mm Android 13, MagicOS 7.2 128GB/256GB, microSDXC 6.8″ 1080×2412 pixels 108MP…
Xem tiếp

Honor Magic6 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 185g, 8mm Android 13, Magic UI 7.2 256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor X50i+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 166g, 6.8mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412…