Xem tiếp

Ericsson R600

Giới thiệu năm 2001, Dày Q482g, 20mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   5 lines NO Không có chức năng quay phim   650mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Ericsson T68

Giới thiệu năm 2001, Dày Q484g, 19.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×80 pixels NO Không có chức năng quay phim   500mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Ericsson T66

Giới thiệu năm 2001, Dày Q459g, 17.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   5 lines NO Không có chức năng quay phim   650mAh NiMH?…
Xem tiếp

Ericsson T65

Giới thiệu năm 2001, Dày Q494g, 21mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   6 lines, 101×67 pixels NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Ericsson T39

Giới thiệu năm 200186g, Dày 18mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×54 pixels, 4 lines NO Không có chức năng quay phim   500mAh…
Xem tiếp

Ericsson A3618

Giới thiệu năm 2001, Dày Q386g, 22mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   4 lines NO Không có chức năng quay phim   900mAh NiMH?…
Xem tiếp

Ericsson T29s

Giới thiệu năm 2001, Dày Tháng 295g, 20mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×33 pixels, 3×12 chars NO Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Ericsson R520m

Giới thiệu năm Q2 2001 ?105g, Dày 16mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   5 lines NO Không có chức năng quay phim   540mAh…
Xem tiếp

Ericsson T20e

Giới thiệu năm 2001128g, Dày 28mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×33 pixels, 3×12 chars NO Không có chức năng quay phim   500mAh…
Xem tiếp

Ericsson A2628

Giới thiệu năm 2001140g, Dày 25mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   4 lines NO Không có chức năng quay phim   600mAh NiMH? Thông số Mạng…
Xem tiếp

Ericsson T20s

Giới thiệu năm 2000128g, Dày 28mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   101×33 pixels, 3×12 chars NO Không có chức năng quay phim   1300mAh…
Xem tiếp

Ericsson GH 218

Dày Giới thiệu năm 199436mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   1 line NO Không có chức năng quay phim   650mAh NiMH? Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Ericsson GO 118

Giới thiệu năm 1995215g, Dày 18mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   4×12 chars NO Không có chức năng quay phim   1200mAh NiMH? Thông số Mạng…
Xem tiếp

Ericsson GS 18

Giới thiệu năm 1996215g, Dày 24mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   4×12 chars NO Không có chức năng quay phim   1200mAh NiMH? Thông số Mạng…