Xem tiếp

Celkon Q3K Power

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7128g, 9.8mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP Quay video 512MB RAM Spreadtrum 7731G…
Xem tiếp

Celkon Q5K Power

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6169g, 10mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon A403

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8113g, 10.2mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon Campus Prime

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8119.2g, 9.3mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 3MP Quay video 512MB…
Xem tiếp

Celkon Millennia Everest

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 89.1mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Spreadtrum SC7731 2500mAh…
Xem tiếp

Celkon Millennia Hero

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 8113g, 11mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP Quay video 1GB RAM 1700mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon Millennia Xplore

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7150g, 7.9mmAndroid 5.08GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2000mAh…
Xem tiếp

Celkon Q455L

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7130g, 7.9mmAndroid 5.08GB, microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 8MP Quay video 1GB RAM 1800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon 2GB Xpress

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 7134g, 10.1mmAndroid 4.4.2, cập nhật lên 5.016GB, microSDHCBrand: 4.5″ 480×800 pixels 5MP Quay video 2GB…
Xem tiếp

Celkon A35k Remote

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 6102g, 10.7mmAndroid 4.4.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB…
Xem tiếp

Celkon Q470

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014137g, Dày 8.3mmAndroid 4.4.216GB, microSDHCBrand: 4.7″ 720×1280 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582 1800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Celkon Q455

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014130g, Dày 7.9mmAndroid 4.4.216GB, microSDXCBrand: 4.5″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM 2000mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Celkon A115

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014164g, Dày 9.3mmAndroid 4.2.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDXCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP Quay video 512MB RAM…
Xem tiếp

Celkon A21

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014115.3g, Dày 10.8mmAndroid 4.2.2512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 320×480 pixels 3MP Quay video 256MB RAM…