Xem tiếp

Cat S75

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Q2 268g, 11.9mm Android 12 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

Cat S53

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 16mmAndroid 11128GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 480…
Xem tiếp

Cat S22 Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 23mmAndroid 1116GB, microSDXCBrand: 2.8″ 480×640 pixels 5MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 215…
Xem tiếp

Cat S62

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 12.7mmAndroid 10, cập nhật lên Android 11128GB, microSDXCBrand: 5.7″ 1080×2160 pixels 48MP 2160p…
Xem tiếp

Cat S42 H+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 12.7mmAndroid 10, dự kiến cập nhật lên Android 1132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1440 pixels 13MP…
Xem tiếp

Cat B40

Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 18mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thông tin, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.4″ 240×320 pixels 2MP 480p   Unisoc T117…
Xem tiếp

Cat S62 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8g, 11.9mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 5.7″ 1080×2160 pixels 12MP 1080p 6GB RAM Snapdragon 660…
Xem tiếp

Cat S42

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8220g, 12.7mmAndroid 10, dự kiến cập nhật lên Android 1132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 720×1440 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Cat S52

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 11210g, 9.7mmAndroid 9.0, dự kiến cập nhật lên Android 1064GB, microSDBrand: 5.65″ 720×1440 pixels 12MP 1080p…
Xem tiếp

Cat B35

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10130g, 14mmKaiOS 2.5.14GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDXCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 2MP 480p 512MB RAM…
Xem tiếp

Cat B25

Giới thiệu năm 2013161g, Dày 22mmĐiện thoại phổ thôngThẻ nhớ microSDHCBrand: 2.0″ 240×320 pixels 2MP Quay video   MT6235 1300mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ…
Xem tiếp

Cat B100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013136g, Dày 17.5mmĐiện thoại phổ thông128MB ROM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.2″ 240×320 pixels 3MP 240p 64MB RAM MT6276W 1150mAh…
Xem tiếp

Cat B15

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013170g, Dày 15mmAndroid 4.14GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 5MP 1080p 512MB RAM MT6577…
Xem tiếp

Cat S50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 11185g, 12.7mmAndroid 4.48GB, microSDXCBrand: 4.7″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 400 2630mAh…