Xem tiếp

Amazon Kindle Fire HDX 8.9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 11g (Wi-Fi)/ 384g (4G), 7.8mm Android OS, Fire 3 16GB/32GB/64GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 10 (2017)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 10500g, 9.8mmCustomized Android 5.1, Fire 5.332GB/64GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1920×1200 pixels 2MP 720p 2GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 8 (2017)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6369g, 9.7mmCustomized Android 5.1, Fire 5.416GB/32GB, microSDXCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 2MP 720p 1.5GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire 7 (2017)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6295g, 9.6mmCustomized Android 5.1, Fire 5.48GB/16GB, microSDXCBrand: 7.0″ 600×1024 pixels 2MP 720p 1GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9432g, 7.7mmAndroid OS, Fire 516GB/32GB, microSDXCBrand: 10.1″ 800×1280 pixels 5MP 1080p 1GB RAM  …
Xem tiếp

Amazon Fire HD 10 Plus (2021)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 5g, 9.2mmAndroid 9.0, Fire OS 732GB/64GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1920×1200 pixels 5MP 720p 4GB…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 10 (2021)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 5g, 9.2mmAndroid 9.0, Fire OS 732GB/64GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1920×1200 pixels 5MP 720p 3GB…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 8 Plus (2020)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 6g, 9.7mmAndroid 9.0, Fire OS 732GB/64GB, microSDXCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 2MP 3GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 8 (2020)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 6g, 9.7mmAndroid 9.0, Fire OS 732GB/64GB, microSDXCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 2MP 2GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 10 (2019)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 10504g, 9.8mmAndroid 9.0, Fire OS 732GB/64GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1920×1200 pixels 2MP 720p 2GB RAM…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 8 (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.6mmAndroid 11, Fire OS 832GB/64GB, microSDXCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 5MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Amazon Fire HD 8 Plus (2022)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.6mmAndroid 11, Fire OS 832GB/64GB, microSDXCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 5MP 1080p 3GB…
Xem tiếp

Amazon Kindle Fire

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 11413g, 11.4mmAndroid 2.38GB, không có thẻ nhớBrand: 7.0″ 600×1024 pixels NO Không có chức năng quay phim 512MB…
Xem tiếp

Amazon Kindle Fire HD

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 9395g, 10.3mmAndroid 4.016GB/32GB, không có thẻ nhớBrand: 7.0″ 800×1280 pixels 1.3MP Không có chức năng quay phim 1GB…