Xem tiếp

Allview Viva 803G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 4330g, 9.5mmAndroid 9.0 Pie16GB, microSDHCBrand: 8.0″ 800×1280 pixels 0.3MP 720p 1GB RAM MT8321 3600mAh…
Xem tiếp

Allview V4 Viper Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 1191.6g, 8.8mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 6.8″ 640×1352 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6739 3500mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Allview Viva C703

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 10242g, 9.7mmAndroid 8.1 Oreo8GB, microSDHCBrand: 7.0″ 600×1024 pixels NO 480p 1GB RAM 2000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Allview Viva Home

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 72018.3g, 19.5mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 17.3″ 1080×1920 pixels NO 1080p 2GB RAM MT8163 5000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Allview Viva 1003G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 8479.4g, 10.7mmAndroid 9.016GB, microSDXCBrand: 10.1″ 800×1280 pixels 2MP 720p 2GB RAM MT8321A 4000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Allview Viva 1003G Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 9505.2g, 10.7mmAndroid 8.1 Oreo16GB, microSDXCBrand: 10.1″ 800×1280 pixels 0.3MP 720p 1GB RAM MT8321A 4000mAh…
Xem tiếp

Allview V4 Viper

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 9138g, 8.5mmAndroid 9.016GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1520 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Helio A22 2700mAh…
Xem tiếp

Allview Soul X6 Mini

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 5175.7g, 8.3mmAndroid 9.016GB, microSDXCBrand: 6.2″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio P22 4000mAh…
Xem tiếp

Allview Soul X7 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5g, 8.3mmAndroid 9.064GB, microSDXCBrand: 6.53″ 1080×2340 pixels 13MP 2160p 4GB RAM Snapdragon 630…
Xem tiếp

Allview Soul X7 Style

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5.7g, 8.3mmAndroid 9.064GB, microSDXCBrand: 6.21″ 720×1520 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio P23…
Xem tiếp

Allview P6 Energy Mini

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3175g, 10.3mmAndroid 6.08GB, microSDXCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 1GB RAM MT6737 2950mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Allview X4 Soul Style

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3181g, 8.3mmAndroid 7.064GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio P10 4010mAh…
Xem tiếp

Allview X4 Soul Mini

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 3144g, 7.7mmAndroid 7.016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 2/3GB RAM MT6737 2500mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Allview X4 Soul Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6150.4g, 7.8mmAndroid 7.016GB/32GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM MT6750 3000mAh Li-Poi…